1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „“) ir Pardavėjo (toliau – „mes“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes Jums elektroninėje parduotuvėje (toliau) – „e. parduotuvė“).

2. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Jūsų ir mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e. patvirtinti, supirkti nurodę pristatymo krepšelį, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų Taisyklėmis, paspaudę visą elektroninį telefoną „Patvirtinti pirkimą“ ir užsakymą mūsų pranešimą elektroniniu paštu paštu arba, kad būtų priimtas.

3. Jūsų teisės

Jūs turite teisę pirkti prekes el. šių Taisyklių ir e. parduotuvės nustatyta tvarka.

4. Jūs įsipareigojate

Priimti užsakytas prekes.

Jei pasikeičiau Jūsų registracijos formoje pateikti duomenis, privalote nedelsdami juos atnaujinti.

Jūs, naudodamasis e. parduotuve, sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir privaloma jų laikytis.

5. Mūsų teisės

Jei pirkėjas bando pakenktie. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime būti išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e. parduotuve arba panaikinti pirkėjo registraciją.

Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali būti arba iš viso nutraukti e. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto Jums nepranešę.

Mes galime vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame

Šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Jūs galite tinkamai naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pristatyti Jūsų užsakytas prekes nurodykite Jūsų adresą ir sutartą pristatymo laikotarpį.

Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, neįvykdyti pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą – grąžinti sumokėtus pinigus.

7. Atsakomybė

Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už atsiradusius padarinius.

Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojimą e. parduotuve.

Jūs atsakote už atpažinimo kodo trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per e. reikia esančias nuorodas.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

8. Informacijos siuntimas

Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, o esant reikalui, dėl operatyvinio susisiekimo, skambiname telefonu.

Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate elektroniniu paštu jakas@jakas.lt arba paštu Aušros al. 66 A, 76233 Šiauliai.

9. Atsiskaitymai

Atsiskaityti galima naudotis Swed, Seb,Luminor bankų elektroninės banko paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojant MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

10. Baigiamosios nuostatos

Šioms Taisyklėms yra taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės nustatyta tvarka.